• Later als ik jong ben

   

  Wie vandaag tien is, zal in 2022 zestien zijn. En net als de jongeren van vandaag op zoek gaan naar een plek om samen te ontspannen, talenten te ontwikkelen, steun te vinden in de zoektocht naar werk, te studeren, een luisterend oor te vinden …

   

  Nu de grenzen van de stad vervagen, moet iedereen antwoorden zoeken op uitdagingen die de grootsteden al langer kennen. Formaat organiseerde in oktober 2016 een conferentie over hoe jeugdhuizen zich verder kunnen ontwikkelen tot jongerenwerk van de toekomst. We geven aan hoe een hedendaagse invulling van de jeugdhuismethodiek een antwoord kan bieden op deze uitdagingen. Op de conferentie ‘Later als ik jong ben’ toonden we samen met de jeugdhuizen de vernieuwing in de sector. We plaatsten de ontwikkelingen in een ruimer kader en zetten de bakens uit voor het jeugdhuiswerk van de toekomst.

   

  Formaat blijft schrijven aan een verhaal dat zoekt naar antwoorden op de uitdagingen die zich stellen in het verstedelijkend Vlaanderen van vandaag. We blijven daarvoor het gesprek aangaan met experten in jeugdbeleid en stedelijkheid. Met ‘Later als ik jong ben’ daagt Formaat jeugdhuizen, lokale en bovenlokale partners en overheden, politici … uit om met ons na te denken over hoe we dat verhaal samen kunnen realiseren en versterken. Met ‘Later als ik jong ben’ bouwen we samen aan een jeugdhuis-verhaal dat ruimte biedt aan de noden en interesses van jongeren.

 • Later als ik jong ben ...

  bloeit jeugdhuiswerk in een verstedelijkt Vlaanderen

  Stijn Oosterlynck komt vertellen waar volgens hem de kansen en uitdagingen liggen in het verstedelijkend Vlaanderen. Daarnaast staat hij stil bij de rol die sociaal-cultureel werk, en in het bijzonder jeugdwerk, daarin kan opnemen. Stijn Oosterlynck is professor stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij doet er onderzoek naar armoede, steden en sociale ongelijkheid. Meer specifiek heeft zijn onderzoek betrekking op lokale sociale innovatie en herstructurering van de welvaartsstaat, stedelijke vernieuwing en gemeenschapsvorming en nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit. Stijn Oosterlynck is coördinator van DieGem, een samenwerkingsverband van Vlaamse universiteiten dat onderzoek doet naar diversiteit en gemeenschapsvorming.

   

  Tony Jeffs is lid van de onderzoeksgroep jeugd en beleid van de Durham University. Hij publiceerde over de informele pedagogische theorie en praktijk, de geschiedenis van het jeugd- en gemeenschapswerk en legt relaties met de hedendaagse politiek. Hij is erg kritisch over het jeugdwerk in het Verenigd Koninkrijk en draagt interessante inzichten aan voor het jeugdhuiswerk van de toekomst. Wij gingen met hem spreken en laten u mee over het muurtje kijken.

   

  Wat kan het jeugdhuiswerk in Vlaanderen leren van de inzichten van Oosterlynck en Jeffs? Hoe kan het jeugdhuiswerk een innovatief verhaal schrijven voor een verstedelijkend Vlaanderen? Mattias De Backer (onderzoeker aan de VUB), Jan Maas (coördinator van jeugdcentrum Kavka), Yasmien Naciri (voorzitster van de humanitaire jongerenorganisatie Amana) en Gerardo Salinas (artistiek leider van het Mestizo Arts Platform (MAF) en programmator voor de Arenbergschouwburg) zoeken naar antwoorden in een salongesprek.

 • bestel de publicatie

  Later als ik jong ben - de publicatie

  Op 14 oktober 2016 organiseerde Formaat Later als ik jong ben, een conferentie over hoe jeugdhuizen zich verder kunnen ontwikkelen tot jongerenwerk van de toekomst. We gaven aan hoe een hedendaagse invulling van de jeugdhuismethodiek een antwoord kan bieden op deze uitdagingen. Meer dan 200 jeugdwerkers, beleidsmakers en partners van de jeugdhuizen kwamen er samen om elkaar te inspireren, te debatteren en vooruit te kijken. Een maand later verscheen het magazine Later als ik jong ben, dat net als de conferentie opgebouwd werd vanuit wat werkt. Goede praktijken uit de jeugdhuissector vormen de basis, maar ook experten komen aan het woord.

  Kosten

  Voor deze publicatie betaal je enkel de verzendkosten.

 • 9 thema's

  Om de innovatie in de jeugdhuissector te tonen, selecteerden we negen thema’s.

  Die thema’s maken de vernieuwing bijzonder zichtbaar of zijn cruciaal om ons verhaal over jeugdhuiswerk verder in de praktijk te brengen. Je kiest één thema waarin je jezelf gedurende de volledige conferentie verdiept.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Artistieke expressie

  Later als ik jong ben …

  vind ik in mijn jeugdhuis ruimte om te creëren

  Lees hier alles over dit thema.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Buurtgericht werken

  Later als ik jong ben …

  maakt mijn jeugdhuis de buurt en de buurt mijn jeugdhuis

  Lees hier alles over dit thema.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Identiteitsontwikkeling

  Later als ik jong ben …

  is mijn jeugdhuis een plek waar ik mezelf kan zijn

  Lees hier alles over dit thema.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Infrastructuur

  Later als ik jong ben …

  is mijn jeugdhuis een multifunctionele en bruikbare ruimte

  Lees hier alles over dit thema.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Lokaal beleid

  Later als ik jong ben …

  maakt een sterk gemeentelijk en stedelijk beleid sterk jeugdhuiswerk mogelijk

  Lees hier alles over dit thema.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Ondernemerschap

  Later als ik jong ben …

  zet ik in het jeugdhuis mijn eerste stappen als ondernemer

  Lees hier alles over dit thema.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Organisatiemodellen

  Later als ik jong ben …

  heeft elk jeugdhuis een eigen aanpak

  Lees hier alles over dit thema.

   Photo credit: Leonardo Flaiban via Visual hunt / CC BY-ND

  Vernieuwend aanbod

  Later als ik jong ben …

  maak ik mee het aanbod van mijn jeugdhuis

  Lees hier alles over dit thema.

  Photo credit: Robert Bejil Productions via VisualHunt / CC BY

  Werk & onderwijs

  Later als ik jong ben …

  maakt het jeugdhuis mee de start van mijn levensloopbaan

  Lees hier alles over dit thema.

 • Social Feed

  #lateralsikjongben