• Identiteitsontwikkeling

  Later als ik jong ben … is mijn jeugdhuis een plek waar ik mezelf kan zijn

  In de zoektocht naar een eigen identiteit worstelen jongeren met vragen en twijfels. Ze gaan op zoek naar hun plaats in de maatschappij. Ze denken na over wie ze nu zijn en wie ze later willen worden. Alleen lijkt dat niet voor iedereen even evident. Jongeren gaan zowel op school als thuis en binnen hun religie engagementen aan en voelen dat daar verwachtingen aan gekoppeld zijn. De druk om te presteren neemt toe.

   

  Jongeren vinden met die kwesties steeds vaker hun weg naar het jeugdhuis. Ze gaan er op zoek naar antwoorden. Ze vinden er een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en waar het boeken van resultaat van ondergeschikt belang is. In jeugdhuizen is er voldoende ruimte om te experimenteren. Zo vormt het een uitgelezen plek om aan positieve identiteitsontwikkeling te werken.

   

  Om in het thema te duiken, wordt eerst een breed sociologisch kader geschetst. Meryem Kanmaz zet haar visie op de maatschappij uiteen en duidt vraagstukken aan waarmee sommigen geconfronteerd worden. Daarna geeft een klinisch psychologe meer uitleg over de psychologische processen die zich voltrekken bij jongeren.

   

  Vervolgens nemen twee jongeren het woord. Zij beschrijven welke rol het verenigingsleven heeft gespeeld in hun levensloop. Via videoboodschappen komen ook enkele jongeren uit jeugdcentrum Den Eglantier in Berchem hun verhalen vertellen.

   

  Afsluiten doen we met drie inspirerende voorbeelden uit de praktijk die de invloed van het jeugdhuiswerk op vlak van identiteitsontwikkeling illustreren.

  Sprekers

  Meryem Kanmaz is politiek wetenschapster en behaalde een doctorstitel met haar werk Moskeeën in Gent. Tussen subcultuur en sociale beweging: emancipatiedynamieken van moslimminderheden in de diaspora. Dat werk vormde later de basis voor haar boek Islamitische ruimtes in de stad. Kanmaz is oprichter van MANA, het expertisecentrum voor islamitische culturen en aanspreekpunt voor alles wat islam en moslims in Vlaanderen betreft. Ze is een belangrijke stem in het debat over superdiversiteit, samenleven, islam en moslims.

   

  Miranda Aerts startte haar loopbaan op de crisisunit van de Kinder- & Jeugdpsychiatrie in Antwerpen, waar ze een vijftal jaar werkte. Daarna spitste ze zich toe op de eerste- en tweedelijnszorg voor jongeren. Nu werkt ze als klinisch psychologe en integratief psychotherapeute bij Pip-Ka²j, een psychotherapiepraktijk waarvan zij ook oprichtster en coördinator is.

   

  Femke Hintjens is projectwerker voor jeugdcentrum Den Eglantier in Berchem. Voordien werkte ze voor Moussem Nomadisch Kunstencentrum waar ze de jeugd- en publiekswerking voor haar rekening nam. Een van haar voornaamste doelstellingen was om daar, in alle aspecten van de werking, een grotere diversiteit te verkrijgen. Voor Femke is werken rond de identiteitsontwikkeling van jongeren een realiteit waarmee ze in het jeugdcentrum dagelijks geconfronteerd wordt.

   

  Anouar Abdellati is een jongeman van 23 met een bewogen verleden. Om zich recht te houden, maakt hij muziek en schrijft hij liedjesteksten. Op die manier kan hij zijn gevoelens uiten en zoekt hij naar rechtvaardigheid voor iedereen. Hij focust daarbij op jongeren en op de problemen waarmee zij te maken krijgen. Niet zelden leunen die problemen aan bij het proces van identiteitsontwikkeling.

   

  Jalal Sadik is 21, werd geboren in Amsterdam en woont nu 8 jaar in België. Na zijn verhuis stortte hij zich volledig op het verenigingsleven. Samen met twee vrienden runde hij een opnamestudio in de artistieke werkplek H30 in Mechelen. In 2014 liet Jalal de muziekwereld achter zich en richtte hij zich op humanitaire organisaties. Momenteel is hij actief als vrijwilliger voor bestaande verenigingen, maar zet hij ook projecten op vanuit One-Line Solidarity – een humanitaire organisatie die hij mee oprichtte en die met liefdadigheid verschil willen maken in deze wereld. Jalal studeert sociaal-cultureel werk in Antwerpen.

   

  Yassine Boubout is 19 en studeert rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel. Ook hij is een van de jonge oprichters van One-Line Solidarity. Naast dat engagement is hij ook medeoprichter van de WAYAWmovement, een organisatie die zich bezighoudt met sporten als freerunning, parkour, tricking, basketball en stunts in en rond Antwerpen. Yassine omschrijft zichzelf als een constructieve activist en hoopt zo zijn stem te kunnen laten horen in het actuele maatschappelijk debat. Yassine zal komen vertellen vanuit de rol die hij opneemt in J100, een participatief project dat vertrekt vanuit het lokaal Antwerps jeugdwerk. J100 wil jongeren stimuleren om ten opzichte van het beleid standpunten in te nemen over samenleven in een superdiverse stad.

   

  Lamia Cheba is coördinator jeugd voor MSC Ahlan in Antwerpen, een vrijwilligersorganisatie die 20 jaar geleden is opgericht door jongeren van Marokkaanse origine. MSC Ahlan helpt kwetsbare jongeren een positieve identiteit te ontwikkelen en stimuleert hun maatschappelijke participatie. Vanuit de organisatie worden regelmatig MeetingPoints georganiseerd: discussienamiddagen waarop jongeren in een veilige omgeving taboes en stiltes kunnen doorbreken.

   

  Sineray Karaca is 22 en geboren en getogen in Berchem. Toch heeft ze zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit. Via haar studie sociaal-cultureel werk is ze als stagiair aan de slag gegaan bij jeugdcentrum Den Eglantier (Berchem) – een eerste ervaring die smaakte naar meer. Nu zet ze haar engagement verder als voorzitster van de Raad van Bestuur van het jeugdcentrum. Sineray is een voorbeeld van hoe je als bezoeker – of als stagiair – je plaats kan opeisen binnen het jeugdwerk om zo door te groeien tot actief lid. Ze komt spreken over haar traject en hoopt daarmee jongeren, jeugdwerkers en beleidsmakers te inspireren.

 • Ben je erbij?

  Wanneer? Vrijdag 14 oktober 2016

  Onthaal? 9u00 – Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen

  Einde? 17u30 – Jeugdcentrum Kavka, Oudaan 14, 2000 Antwerpen

  Prijs? Leden: € 45 / niet-leden: € 55

   

  De prijs is inclusief een publicatie over het jeugdhuiswerk van de toekomst die je na de conferentie toegestuurd krijgt.

  Je hoeft je betaling niet vooraf in orde te maken. Na afloop van de conferentie krijg je een factuur. Werk je met een bestelbon, bezorg die ons dan voor de conferentie via steven.hellemans@formaat.be of Formaat vzw, Boekhouding, De Wittestraat 2, 2600 Berchem.