• Ondernemerschap

  Later als ik jong ben … zet ik in het jeugdhuis mijn eerste stappen als ondernemer

  Jongeren zijn creatief en innovatief. Door projecten op te starten vanuit hun eigen leefwereld en passie, gaan ze steeds vaker ondernemen. Jeugdhuizen zijn bij uitstek een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, dingen in gang kunnen zetten, mogen falen en opnieuw beginnen. Jeugdhuizen die voor én door jongeren werken, kunnen enkel draaien als de jongeren die in het jeugdhuis actief zijn een ondernemende mindset hebben.

   

  Hoe kan een jongere, vertrekkende vanuit zijn eigen vrije tijd, ondernemend zijn? Wat heeft die daarvoor nodig? Hoe kan hij of zij ondersteund worden en welke rol is daarvoor weggelegd in het jeugd(huis)werk?

   

  We beginnen de dag met een inleidende sessie waarin ondernemerschap bij jongeren gedefinieerd wordt. We gaan ook dieper in op het potentieel van jeugdhuizen in het ondersteunen van jongeren op vlak van talentontwikkeling en ondernemerschap. We schetsen niet enkel het potentieel en de meerwaarde ervan, maar hebben het ook over mogelijke grenzen.

   

  In de namiddag tonen we hoe jeugdhuizen ondernemerszin en -schap kunnen stimuleren bij jongeren in verschillende contexten. Daarvoor kijken we op drie verschillende niveaus naar good practices. Eerst laten we lokale overheden aan het woord over hoe zij jeugdhuizen kunnen ondersteunen bij de uitbouw van een ondernemend aanbod. Daarna spreken we met een jeugdhuismedewerker over de manier waarop hij jongeren in de praktijk ondersteunt en stimuleert. Ten slotte laten we ons inspireren door enkele jonge ondernemers die in het jeugdhuis een plek vonden voor hun ideeën.

  Sprekers

  Ann Simons, onderzoekster bij Antwerp Management School, geeft een inleiding op de ontwikkeling van beginnend ondernemerschap. Zij doet haar verhaal vanuit haar ervaring als begeleidster van jonge, potentiële ondernemers en toont hoe zo’n proces het best wordt aangepakt. Deze theoretische benadering vormt de basis om de rest van de dag dieper in te gaan op praktijkvoorbeelden.

   

  Jochen Smets, jeugdconsultent bij Stad Leuven, stelt mijnLeuven voor – een jongerenlabel dat opgezet en ondersteund wordt via de jeugddienst. Vanuit die jongerenwerking wordt stevig ingezet op ondernemerschap via het project De Start-Up. Jochen vertelt op welke manier de jeugddienst kan inzetten op ondernemerschap, hoe dat jongeren in hun stad versterkt, maar ook waar de valkuilen zich kunnen bevinden.

   

  Sean Hendrickx, projectmedewerker in jeugdhuis Govio (Kalmthout), stelt als kersverse voorzitter het project Haven voor. Haven is een coöperatie die begin mei werd opgericht door tien jeugdhuizen en Formaat. De coöperatie ondersteunt en versterkt jongeren nadat ze in het jeugdhuis hun eerste stappen hebben gezet als ondernemer. Sean legt uit hoe een overkoepelende structuur de ondernemerschapsprojecten én hun jongeren naar een hoger niveau tillen.

   

  Jan Kestens, projectmedewerker in jeugdhuis Tydeeh (Mol), vertelt over zijn eigen ervaringen. Hij werkt sinds 2015 in Tydeeh en zette in Mol het project M.ond op de kaart. Jan begeleidt jongeren met een ondernemersidee, maar zet ook in op tewerkstelling via jobdates. Begin dit jaar zette hij ook zijn schouders onder ‘Win een winkel’, een wedstrijd waar jonge ondernemers een pand in Mol konden winnen.

   

  We laten drie jonge ondernemers aan het woord uit verschillende jeugdhuizen. Ze kwamen alle drie op hun eigen manier in contact met ondernemerschapsprojecten in het jeugdhuis waar ze hun idee zagen uitgroeien tot een minionderneming. Zij vertellen ons hun inspirerend verhaal.

 • Ben je erbij?

  Wanneer? Vrijdag 14 oktober 2016

  Onthaal? 9u00 – Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen

  Einde? 17u30 – Jeugdcentrum Kavka, Oudaan 14, 2000 Antwerpen

  Prijs? Leden: € 45 / niet-leden: € 55

   

  De prijs is inclusief een publicatie over het jeugdhuiswerk van de toekomst die je na de conferentie toegestuurd krijgt.

  Je hoeft je betaling niet vooraf in orde te maken. Na afloop van de conferentie krijg je een factuur. Werk je met een bestelbon, bezorg die ons dan voor de conferentie via steven.hellemans@formaat.be of Formaat vzw, Boekhouding, De Wittestraat 2, 2600 Berchem.