• Organisatiemodellen

  Later als ik jong ben … heeft elk jeugdhuis een eigen aanpak

  Jeugdhuiswerk is al lang geen eenduidig begrip meer. Het neemt heel wat verschillende vormen aan. In die mate zelfs dat het soms moeilijk is om de diversiteit van organisaties te vatten onder één noemer.

   

  Toch hebben al die organisaties één ding gemeen. Ze maken ontmoeting tussen jongeren mogelijk. Jeugdhuizen zijn plekken waar jongeren samen kunnen zijn. Ze stimuleren actief bezig zijn en zetten leerprocessen in gang. Maar dat doen ze niet allemaal op dezelfde manier. Veel hangt af van de ontstaansgeschiedenis, context, omgeving en omvang van het jeugdhuis, van de jongeren die er komen, van de bestuurders die het mee runnen, van het feit of er al dan niet één of meerdere jeugdwerkers aan de slag zijn … We herkennen dan ook verschillende soorten jeugdhuiswerk.

   

  Kies je voor dit thema, dan ga je mee op zoek naar de unieke identiteit van dat jeugdhuiswerk.

  • Welke verschillende types jeugdhuiswerk zien we?
  • Wat is de unieke identiteit van de verschillende soorten jeugdhuiswerk?
  • Hoe positioneert jeugdhuiswerk zich vandaag binnen het aanbod voor jongeren?
  • Welk landschap krijg je dan in een stad of regio?
  • Hoe kan jeugdhuiswerk ondersteund worden?

  We illustreren die unieke identiteit door verschillende jeugdhuiswerkingen aan het woord te laten. We bekijken hun manier van werken, vragen hen hoe zij zich onderscheiden, welke rollen zij opnemen, hoe hun werkingen eruitzien en hoe zij ondersteund worden.

   

  Aan de hand van good practices lichten we verschillende types jeugdhuizen toe die we terugvinden in het landschap. Daarna gaan we met die modellen aan de slag, bekijken we hoe ze terug te brengen zijn naar de eigen lokale context en onderzoeken we hoe lokale besturen een divers jeugdhuislandschap kunnen stimuleren en ondersteunen.

  Sprekers

  Minus One (Gent) is een creatief laboratorium, een jongerencultuurcentrum in haar puberteit. Naomi Ryckewaert komt meer vertellen over de werking van dit recent heropgestarte jeugdcentrum.

   

  Vzw AjKo (Kortrijk) stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen. Ook zij komen inkijk geven in hun werking.

   

  Jeugdhuis De Gnirk (Merelbeke) komt vertellen over het reilen en zeilen van hun jeugdhuis en over hoe ze aan de slag gaan met een grote groep vrijwilligers.

   

  De Stroate (Kortrijk) is een opstartende jongerenwerking. Ze werken vooral rond rap, graffiti en slam poetry. Met hun workshops trekken ze Vlaanderen door, maar nu zijn ze op zoek naar een vaste stek. Zij komen vertellen over hun zoektocht naar een infrastructuur en ondersteuning.

 • Ben je erbij?

  Wanneer? Vrijdag 14 oktober 2016

  Onthaal? 9u00 – Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28, 2000 Antwerpen

  Einde? 17u30 – Jeugdcentrum Kavka, Oudaan 14, 2000 Antwerpen

  Prijs? Leden: € 45 / niet-leden: € 55

   

  De prijs is inclusief een publicatie over het jeugdhuiswerk van de toekomst die je na de conferentie toegestuurd krijgt.

  Je hoeft je betaling niet vooraf in orde te maken. Na afloop van de conferentie krijg je een factuur. Werk je met een bestelbon, bezorg die ons dan voor de conferentie via steven.hellemans@formaat.be of Formaat vzw, Boekhouding, De Wittestraat 2, 2600 Berchem.